Obchodní podmínky

Totožnost provozovatele

Eco Water Saving s.r.o., IČ 06680941, se sídlem se sídlem 28. října 420/4, 415 01, Teplice. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286922. Emailová adresa provozovatele je info@setrivodou.cz, tel. +420 773 333 080.

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo ústním převzetím objednávky přes telefon. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu info@setrivodou.cz .

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje §53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a nebylo použito. Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží musí být neporušené a nepoužité v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
3. V případě vrácení části zboží, prosím fakturu s informacemi okopírujte a originál si ponechejte
4. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet v nejbližším možném termínu měsíčního zúčtování. Pozor! Vrácení zboží zaslané zpět k nám na dobírku nemůže být z důvodů nemožnosti kontroly zboží akceptováno a takovou zásilku nepřevezme! V případě objednávky, kterou jste si nechali zaslat na dobírku a nevyzvedli jste si ji, jste povinni uhradit manipulační poplatek 70,- Kč a dobírkovné ve výši 35,- Kč, souhrnně tedy celkem 105,- Kč v případě nevyzvednuté objednávky. V případě opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši (+ navýšení o manipulační poplatek za předchozí nevyzvednutou zásilku na dobírku – zásilku podruhé na dobírku nezasíláme, nutno zaplatit převodem). Pokud nevyzvednutou objednávku zaplacenou převodem zákazník zruší, má provozovatel právo strhnout si z částky manipulační poplatek 70,- Kč na úhradu nákladů spojených s expedicí objednávky.

Reklamace

Při reklamaci prosíme o přiložení průvodního listu s popisem vady (kdy a jak se objevila, proč činí výrobek nefunkčním), číslem a kopií faktury a Vaší adresou. Reklamace zaslané provozovateli na dobírku nemohou být akceptovány. O vyřízení reklamace budete informování nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace provozovatelem obchodu Šetřivodou.cz.

Záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Cena a platba zboží

Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání – nejedná-li se o tiskovou chybu. Kupní cenu lze uhradit v hotovosti při osobním odběru u prodávajícího, při převzetí zásilky u zvoleného typu dodání, předem na účet prodávajícího, kartou nebo on-line převodem.

Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, případně kurýrní služby nebo služby Zásilkovna. Prodávající informuje kupujícího o předání zásilky České poště (kurýrní službě, Zásilkovně) elektronickou poštou. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce.

Dodací lhůty

O termínu dodání objednaného zboží informuje prodávající kupujícího po potvrzení objednávky. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou. Pokud je zboží skladem, je zásilka předána přepravci zpravidla do dvou pracovních dnů po přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem, dodací lhůta se prodlužuje. Prodávající v takovém případě informuje zákazníka o délce dodací lhůty zpravidla elektronickou poštou nebo telefonicky.

Ochrana osobních dat

Zavazujeme se, že veškerá osobní data zákazníka budou chráněna v souladu s platnými právními předpisy ČR (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.), budou použita výhradně pro účely obchodní činnosti provozovatele stránek a nebudou žádným způsobem poskytována třetí straně. Na přání zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány.

Další ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací nebo se může jednat o ilustrační fotografie.

V Praze, dne 1.5.2021
Shopping Cart
Scroll to Top