Vodné a stočné. Co to vlastně znamená?

Vodné a stočné jsou poplatky, které platí zákazníci za využívání veřejného vodovodu a kanalizace. Vodné je poplatek za dodávku vody do domácností a firem, zatímco stočné je poplatek za odvod odpadní vody a splašků.

Komu platíme za poplatky?

Poplatek za vodné a stočné obvykle platíme dodavateli vodovodní a kanalizační služby.

V mnoha případech jsou tyto služby poskytovány místními nebo regionálními vodárenskými společnostmi, které jsou zodpovědné za dodávku čisté vody a odvod odpadní vody.

Vodné

Vodné je poplatek, který zákazník platí za dodávku vody ze veřejného vodovodu. Vodné se zpravidla účtuje na základě množství vody, kterou zákazník spotřebuje. V některých případech může být vodné stanoveno na základě pevného poplatku za určitý časový úsek nebo na základě stanoveného množství vody pro danou domácnost či podnik.

Vodné pokrývá náklady spojené s dodávkou a úpravou vody, čištěním vodovodních trubek a údržbou vodovodní sítě. Zahrnuje také náklady na investice a provozování vodárenského zařízení.

Stočné

Stočné je poplatek, který platí zákazník za odvod odpadní vody a splašků z domácností a firem. Tento poplatek zahrnuje náklady na sběr, odvoz, čištění a nakládání s odpadní vodou.

Výše stočného se zpravidla určuje na základě množství spotřebované vody, protože množství odpadní vody je obvykle přibližně stejné jako množství spotřebované vody.

V některých případech může být výše stočného stanovena na základě pevného poplatku za určitý časový úsek nebo na základě stanoveného množství odpadní vody pro danou domácnost či podnik.

Ideálním řešením jsou úsporné spořiče

Úsporné šetřiče a sprchové regulátory pomáhají ušetřit na vodě. Snižují průtok vody o 50 až 70%. Ušetřete na vodném, stočném a energiích na ohřev teplé vody bez ztráty komfortu!

Shopping Cart
Scroll to Top